NOTICIAS
  • Nova Circular de caire laboral en la secció de circulars 11 ENERO 2014
      A rel dels canvis normatius en la Llei de Seguretat Social, podeu consultar una nova circular en la secció de circulars:la Circular LAB2014/01, referent a la cotització dels conceptes retributius salarials i noves obligacions d'informació a la TGSS

Entidad miembro de: