NOTICIAS
  • INAUGURACIO DE LES 9es JORNADES INTERDISCIPLINARS CATALNES DE RESIDENCIES PER A GENT GRAN 13 MARZO 2015

       Avui hem inaugurat les Jornades amb la presència de l'Hble. Consellera de Benestar Social i Família

    Inauguració de les Jornades

Entidad miembro de: