NOTÍCIES (Sí és un client registrat podrà veure totes les notícies)
  • NOTA INFORMATIVA GENCAT-TSF EN RELACIÓ A LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DEL PERSONAL AUXILIAR D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 18 FEBRER 2018
      En data 15 de febrer de 2018, el web del Departament de Treball, AFERS SOCIALS i Families publica una nota informativa sobre la titulació valida per als/ a les auxiliars. Defineix totes les titulacions valides actuals i estableix un nou periode transitori d'obtenció de la titulació fins el 31 de desembre de 2022.
    L'enllaç és el treballiaferssocials.gencat.cat/ca/serveis/recursos_per_a_professionals/personal-auxiliar-datencio-a-la-dependencia/