CIRCULARS (Sí és un client registrat podrà veure totes les circulars)

 •  CENTRES ATENCIÓ DEPENDÈNCIA 
 • SINDIC DE GREUGES - MECANISME CATALA PREVENCIÓ TORTURA 23 ABRIL 2015
    El passat 16 d'abril el Síndic de Greuges va presentar en el Parlament de Catalunya el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura o Penes Cruels, Inhumans o Degradants ···>>
  LLEGIR MÉS
 • PLANS AUTOPROTECCIO / PLANES DE AUTOPROTECCION 23 NOVEMBRE 2013
    Projecte canvis normatius ···>>
  LLEGIR MÉS

 •  FISCAL 
 • CENTRES COL·LABORADORS ICASS PROGRAMA S.A.R. IVA 4% 30 DESEMBRE 2013
    A rel de la consulta vinculant V-3345-13, què dona resposta a la consulta efectuada respecte de l'aplicació del tipus del 4% d'IVA ···>>
  LLEGIR MÉS
 • IVA: NOU RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA / IVA: NUEVO RÉGIMEN ESPECIAL DEL CRITERIO DE CAJA 30 DESEMBRE 2013
    La Llei 14/2013 i l'RD 828/2013 regulen el nou règim especial de l'IVA ···>>
  LLEGIR MÉS

 •  FISCAL - NEWSLETTER 
 • NEWSLETTER FISCAL 28 NOVEMBRE 2014
    Actualidad fiscal noviembre 2014 ···>>
  LLEGIR MÉS

 •  LABORAL 
 • NOTA INFORMATIVA REFERENT ALS 4 DIES DE LLIURE DISPOSICIO DEL CONVENI LABORAL DE CENTRES ATENCIO A LA DEPENDENCIA 11 MAIG 2015
    El passat dia 8 d'abril de 2015 la Comissió Paritària del "VI Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal" es va reunir per resoldre diverses consultes què se li havien plantejat. ···>>
  LLEGIR MÉS
 • SEGURETAT SOCIAL: CANVIS NORMATIUS EN LA COTITZACIÓ DE CONCEPTES RETRIBUTIUS I OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ 11 GENER 2014
    El Reial Decret Llei 16/2013 ha modificat l'article 109 de la Llei de Seguretat Social establint l'obligació de cotitzar uns determinats conceptes què fins ara estaven exempts i noves obligacions d'informació ···>>
  LLEGIR MÉS

Entitat membre de: