CIRCULARS (Sí és un client registrat podrà veure totes les circulars)
  • CENTRES COL·LABORADORS ICASS Programa S.A.R. IVA 4% 30 DESEMBRE 2013
      A rel de la consulta vinculant V-3345-13, què dona resposta a la consulta efectuada respecte de l'aplicació del tipus del 4% d'IVA

        Circular FIS2013-02 

Entitat membre de: