CIRCULARS (Sí és un client registrat podrà veure totes les circulars)
  • NOTA INFORMATIVA REFERENT ALS 4 DIES DE LLIURE DISPOSICIO DEL CONVENI LABORAL DE CENTRES ATENCIO A LA DEPENDENCIA 11 MAIG 2015
       Us adjuntem uns comentaris sobre l’aplicació per a 2015 dels quatre dies de lliure disposició del conveni estatal.        Nota informativa 

Entitat membre de: