NOTÍCIES (Sí és un client registrat podrà veure totes les notícies)
 • NOTICIES SECTOR I FARMACIA 11 OCTUBRE 2019
    Ahir el web d’Associació ACAD va publicar dues  notícies que mereixen reflexions particularitzades:

  La primera notícia  https://associacioacad.cat/10-10-2019-confirmem-lincrement-del-modul-de-grau-ii-i-algunes-coses-mes/ sobre la reunió mantinguda amb el director general de Protecció Social i amb la subdirectora general de Gestió de Recursos, reunió a la què vaig assistir-hi personalment, crec què val la pena puntualitzar:

  Respecte dels centres que no han signat la pròrroga del concert 2018, què tinguin a mà la documentació de tots els tràmits què vàrem efectuar per poder demostrar que no ha estat responsabilitat seva la manca de signatura.

  Respecte de la segona notícia  https://associacioacad.cat/10-10-2019-recomanacions-davant-practiques-anomales-dalguns-proveidors-de-farmacia/ també vull fer-vos els comentaris següents:

  1.    Quant al primer de què el dret de triar farmàcia on adquirir els medicaments el te el resident/usuari/pacient, no es refereix solament a què s’ha de complir amb la normativa de protecció de dades, sinó què ha d’haver una delegació expressa i escrita per part del resident i/o el seu representant legal, delegant a la residència el seu dret d’elecció i això ha de constar clarament. Jo recomanaria què fos en el propi contracte assistencial i, en el cas dels actuals residents en un annex. Al mateix temps, la residència ha d’informar per escrit al resident de quina farmàcia ha escollit i, si hi ha canvi, tornar a  informar-lo per escrit de quina és la nova

  2.    Quant al tercer, adquisició gratuïta de productes o serveis, volem recordar que la farmàcia estaria cometent una infracció, però la residència s’exposa també a ser considerada “cooperador necessari” i, per tant, podria veure’s implicada.

  Recomanem què qualsevol programa informàtic sigui costejat per la residència, contractat directament amb el proveïdor de software i què efectuï còpies en el seu propi ordinador o disc dur extern propi (acomplint amb el Reglament de Protecció de Dades) i què tingui la possibilitat de tenir instal·lat el programa en el seu equip informàtic. En cas contrari, es podrà trobar en la circumstància de què resolgui el contracte i no tingui ni dades ni manera de gestionar-les.

  3.    En referència al quart, el transport dels fàrmacs i bolquers, ha de ser costejat per la residència i contractat per ella. El transport  s’ha d’efectuar per una empresa què compti amb els mitjans adequats.