NOTÍCIES (Sí és un client registrat podrà veure totes les notícies)
 • Pròrroga concert ICASS 2014 25 JUNY 2013
   
  Hem tingut coneixement que les entitats concertades amb  ICASS que JA HAN SIGNAT LA PRÒRROGA 2013 estan rebent un escrit de la cap del Servei de Recursos Aliens de l’ICASS on comunica el mòdul econòmic calculat de base per a la pròrroga del concert de l’any 2014.
   
  A consulta nostra, el Servei esmenat ens ha comentat que per al càlcul del mòdul econòmic s’ha tingut en compte les dependències dels usuaris actius del mes d’abril de 2013. Per tant caldrà revisar el mòdul fent una mitjana ponderada amb la factura presentada corresponent al mes esmentat.
   
  D’altra banda, en el mateix escrit, anuncien una modificació de condicions econòmiques per a 2014, en el sentit d’eliminar els dies de pagament de les places vacants (fins ara 30 o 15 dies, segons la data de signatura del concert). Això suposarà una pèrdua econòmica, com a mínim dels dies en què trigueu en tornar a ocupar la plaça vacant amb usuaris de la llista d’espera, a afegir a la ja pèrdua de poder adquisitiu com a conseqüència de  l’increment zero, un any mes, de les tarifes.

      ENLACE