NOTÍCIES (Sí és un client registrat podrà veure totes les notícies)
 • QUÈ BO ÉS REFRESCAR LA MEMÒRIA. 20 JULIOL 2013
   
  QUÈ BO ÉS REFRESCAR LA MEMÒRIA.

  Llegeixo la darrera circular, crec què és la darrera, d’una Patronal del sector dels centres d’atenció a la dependència, on parlen d’allò que han tractat amb l’Hble. Consellera i la Secretària General del Departament de Benestar Social i Família, i expliquen que demanen al Departament l’aplicació d’un check list i la reducció d’hores de duració de les inspeccions, i em ve al cap quan, allà a l’octubre de 2010, l’ASCAD (l’associació de directors) em va autoritzar a anar en nom seu a Madrid, a Inspecció de Bienestar Social, perquè jo portava al cap informar-me de cóm feien ells les visites d’inspecció.

  D’aquella reunió que vaig tenir amb la subdirectora general de Inspección y Control de Calidad, juntament amb la cap del servei d’Inspecció, ambdues de la Comunidad de Madrid, en va resultar un informe què vaig lliurar a l’ASCAD i què podeu consultar en el link final. Us puc dir que la meva inquietud no era perquè a Madrid potser ho feien millor sinó perquè en aquesta comunitat autònoma i en altres com Andalusia, ho fan d’un altra manera i ho volia conèixer de primera mà. Resulta què el sistema té les seves coses bones i altres que no ho són tant, però la curiositat professional em va portar a anar-hi.

  Aquesta visita i conseqüent informe va servir per a la meva ponència al maig de 2012 en la 1a. Jornada de l’ASCAD a Fira Gran.

  Be, tot això ho rememoro perquè resulta què, ja a l’any 2010, havíem qui parlàvem del check list, dels plans d’inspecció publicats en els butlletins oficials de les CCAA, de què una inspecció no durava 6-7-8 hores a totes les altres CCAA, etc.

  Què curiosa és la memòria històrica !!

   

  QUE BUENO ES REFRESCAR LA MEMORIA.

  Leo la última circular, creo que es la última, de una Patronal del sector de centros de atención a la dependencia, donde hablan de aquello que han tratado con la Hble. Consellera y la Secretaria General del Departament de Benestar Social i Família, y explican que piden al Departamento la aplicación de un check list  y la reducción de horas de duración de las inspecciones, y me acuerdo cuando, en octubre de 2010, la ASCAD (asociación de directores) me autorizó a irn en su nombre a Madrid, a Inspección de Bienestar Social, puesto que yo perseguía informarme de cómo efectuaban ellos las visitas de inspección.

  De aquella reunión que tuve con la Subdirectora General de Inspección y Control de Calidad, juntamente con la jefa del Servicio de Inspección, ambas de la Comunidad de Madrid, resultó un informe que entregué a ASCAD y que podéis consultar en el link final. Os puedo decir que mi inquietud no era porque en Madrid puede que lo hicieran mejor sino porque en esta comunidad autónoma y en otras como Andalucía, lo hacen de otra forma y lo quería conocer de primera mano. Resultó que el sistema tiene sus cosas buenas y otras que no lo son tanto, pero la curiosidad profesional me llevó a ir.

  Esta visita y consiguiente informe sirvió para mi ponencia en mayo de 2012 en la 1ª Jornada de ASCAD en Fira Gran.

  Bien, todo esto lo rememoro porque resulta que, ya en el año 2010, habíamos quienes hablábamos del check list, de los planes de inspección publicados en los boletines oficiales de las CCAA, de que una inspección no duraba 6-7-8 horas en todas las CCAA, etc.

  ¡¡ Que curiosa es la memoria histórica !!


      ENLACE