NOTÍCIES (Sí és un client registrat podrà veure totes les notícies)
  • ACORD ICASS AMB PATRONALS SECTOR DE LA GENT GRAN SOBRE MESURES PER ASSEGURAR LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA 13 NOVEMBRE 2013
      Avui, a la seu del Departament de Benestar Social i Família, les patronals més significatives del sector de la gent gran han signat un acord amb mesures per assegurar la sostenibilitat del sistema. Donada la premura de temps, penjo l'acord i deixo a posteriori la valoració, tot i avançant que uns dels punts importants és la flexibilització i reducció de ràtio de professionals, quantificats en un 0,02 en els usuaris de grau II i un 0,03 en el usuaris de grau III.

    Emetré un informe explicatiu i interpretatiu, un cop s'hagi publicat la normativa en el Diari Oficial de la Generalitat.
        ENLACE