NOTÍCIES (Sí és un client registrat podrà veure totes les notícies)
  • Noves circulars de caire fiscal en la secció de circulars 30 DESEMBRE 2013
      A rel dels canvis normatius en l'IVA, podeu consultar dues noves circulars en la secció de circulars:

    > La Circular FIS2013/02, referent a l'aplicació del 4% en centres col·laboradors de l'ICASS

    > La Circular FIS2013/03, referent al nou Règim Especial del Criteri de Caixa