NOTÍCIES (Sí és un client registrat podrà veure totes les notícies)
 • El 15 de gener de 2015 entra en vigor la facturació electrònica obligatoria a les Administracions Públiques 15 NOVEMBRE 2014
    El passat dijous 13 de novembre de 2014 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava l’Acord del Govern, GOB/151/2014 d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya.

  Això, què en principi és una qüestió tècnica, m’ha fet recordar una altra qüestió que afectarà a la totalitat d’entitats privades que tenen signats contractes o que facturen a qualsevol administració pública: l’entrada el vigor el 15 de gener de 2015 de la obligatorietat de presentar la seva factura en format electrònic pel canal telemàtic corresponent, en el cas català a través d’un punt general d’entrada de factures electròniques a través del qual es rebran totes les factures electròniques que corresponguin a entitats, ens i organismes dependents, preveient, a més, que les entitats locals puguin adherir-se a la utilització del punt general d’entrada de factures electròniques que proporcioni la seva diputació, comunitat autònoma o l’Estat.

  Hem de recordar que aquesta obligació afectarà la facturació a la Generalitat de Catalunya, ja sigui ICASS (que a partir de gener es transforma en la S.I.S.P.A.P), ja sigui Servei Català de la Salut, ja siguin Ajuntaments (pensem que hi ha molts centres que facturen les estades a l’Ajuntament corresponent, es digui S.A.U.V. a Barcelona o com es digui a qualsevol altre Ajuntament), i també a organismes públics autònoms, etc.

  Malgrat que l’ICASS i/o altres organismes públics no hagin dictat encara instruccions al respecte, a dos mesos de l’entrada en vigor de la facturació electrònica què, teòricament afectarà la facturació de gener de 2015, volem fer atenció sobre aquest aspecte, amb la finalitat de què les entitats vagin fent les seves previsions informàtiques (requisits mínims dels equips, signatura electrònica, etc).

  Per anar “fent boca”, al peu de pàgina teniu un enllaç a uns documents informatius del Gobierno de España que us poden orientar:

  Facturar electrónicamente a las Administraciones Públicas

  Hem de dir-vos que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo te penjat en el seu web un programa gratuït de facturació electrònica què potser sigui d’aplicació en Catalunya, a no ser que la Generalitat determini un altre. El podeu trobar a l’enllaç:

  http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx

  També teniu informació catalana a l’enllaç:

  www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-Empreses

  Respecte al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), l’Acord de Govern esmentat declara el seu servei e.FACT punt general d’entrada de factures electròniques.


      ENLACE