NOTÍCIES (Sí és un client registrat podrà veure totes les notícies)
 • Projecte d’Ordre del Departament de Benestar social i Família , del Règim d’autorització administrativa i comunicació prèvia dels Serveis Socials i del funcionament del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials 4 MAIG 2015
     El web d'ACAD"CAT registre avui la notícia de les al·legacions presentades el passat dia 02/05/2015.

  Els punts principals d’al·legació són:

  1.     Ratis de personal a establiments privats, doncs el projecte intenta extrapolar les ratis públiques de la Cartera de Serveis Socials als establiments privats (no concertats, no col·laboradors ni acreditats PEVS). Al·legació Segona.

  2.     Exigència de transport públic als establiments fora de nucli urbà. Al·legació Sisena.

  3.     Pla d’Autoprotecció, doncs intenta exigir-lo a tothom, i demanem fer-ho solament als obligats per la normativa del Departament d’Interior.  Al·legació Setena.

  Podeu llegir les al·legacions a 

   http://www.acadecat.cat/ca/126/novedad.html