NOTÍCIES (Sí és un client registrat podrà veure totes les notícies)
 • ACREDITA'T: Convocada la quarta edició del procés d'avaluació i acreditació de competències professionals 20 MAIG 2015
    Els departaments d’Ensenyament i Empresa i Ocupació han convocat de forma conjunta el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals que enguany presenta una oferta de 1.010 de la Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (950 places de dependència –650 d’institucions socials i 300 d’atenció domiciliària–, 50 d’igualtat de gènere i 10 d’instrucció de gossos d’assistència). L’objectiu és que persones amb experiència laboral i/o formació relacionada amb els àmbits proposats puguin acreditar-la de manera oficial. El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció és del 27 de maig al 10 de juny, ambdós inclosos.

  Per realitzar la inscripció convé disposar de la informació continguda a l’Informe de Vida Laboral de la persona interessada. Caldrà emplenar telemàticament la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) al web de la Generalitat http://www.gencat.cat i lliurar la documentació justificativa dels requisits i mèrits al·legats del 27 de maig al 12 de juny.

  Calendari de preinscripció

  ·         Termini per emplenar la sol·licitud de preinscripció: del 27 de maig fins el 10 de juny de 2015

  ·         Termini per presentar la documentació justificativa: del 27 de maig fins el 12 de juny de 2015

  ·         Consulta dels resultats provisionals d’admesos, no admesos (en llista d’espera) i exclosos a la preinscripció: a partir del 7 de juliol de 2015

  ·         Termini per presentar reclamacions: 3 dies hàbils (sense comptar el dissabte, si n'hi ha), a partir del dia següent de la publicació de les llistes provisionals de preinscripció.

  ·         Consulta dels resultats definitius d’admesos, no admesos (en llista d’espera) i exclosos a la preinscripció: a partir del 22 de setembre de 2015


  El procediment consta de tres etapes –assessorament, avaluació i acreditació de la competència– que suposaran, en general, cinc sessions presencials per persona. Durant l’etapa d’assessorament, s'assessora els candidats per identificar les unitats de competència relacionades amb el seu historial.

  En la d’avaluació, es comprovarà la competència professional del candidat. I, en la d’acreditació, es durà a terme la certificació oficial de la unitat de competència avaluada positivament, fet que implica l'expedició i el registre d'aquesta unitat de competència. El participant també rebrà un informe d'orientació i proposta d'itinerari formatiu.

  Les persones interessades poden trobar més informació sobre la convocatòria a l’adreça web http://acreditat.gencat.cat/. En aquesta adreça s’hi publicarà la relació d’oficines de treball, de centres i de punts d’informació i d’orientació per poder fer consultes sobre la convocatòria i rebre la informació, l’orientació i el suport que correspongui.

  Programa Acredita't