NOTÍCIES (Sí és un client registrat podrà veure totes les notícies)
  • SEMINARI INFORMATIU DE COL·LABORACIO A CONCERT 4 JUNY 2015
      Avui ha tingut lloc la celebració d’un jornada informativa organitzada per l’ASSOCIACIÓ ACAD, patronal del sector de centres d’atenció a la dependència a Catalunya, que versa sobre el pas a donar pels centres col·laboradors de la SISPAP (antic ICASS), cap a la concertació de places.


    Pas què, malgrat no tenir data certa de quan serà, és necessari preparar-lo i planificar-lo per poder superar amb nota el procés de concertació. El temps passa molt ràpid i hi ha aspectes de condicions materials, de solvència econòmica i/o funcionals que no es poden modificar en el reduït termini que marca la Llei de Contractes amb el Sector Públic, per presentar tota la documentació dels plecs administratiu i de prescripcions tècniques, encara que sigui un procediment negociat.


    El seminari, que ha tingut una assistència de més de 100 persones, ha versat sobre els aspectes a tenir en compte respecte als sobres A, B i C.


    Podeu clikar l’enllaç al web de l’Associació ACAD on podreu obtenir més informació:  www.acadecat.cat/ca/133/novedad.html